Tilbake til hovudsida Kunstnarane Trykk her for meir informasjon om korleis du kan kontakte oss!
Hovudside | Kunstnarane | Program | Seljord

Gå tilbake til hovudsida Velkomsthelsing frå Borgny Tøfte Go to the English part of this website Les nærare presentasjon av kvar kunstnar Les meir om Sjøormen i Seljordsvatnet og om Sjøormsenteret i Seljord Kulturprogrammet i samband med Sommarutstillinga 2005 Les meir om Seljord

Kunstnarane


Skrive av: Seljord Kunstforening
Sist oppdatert: 09. jul 2005

John Olsen

Født 1938

Bilethoggar, grafiker og målar

Hovudutstillar på sommarutstillinga med 14 store, kraftfulle pigmentteikningar under tittelen "Kosmiske gastroer".

Utdanna handverksmålar. Deretter Kunstakademiet, København 1960-67. Lærar ved kunstakademiet, grafikklinja 1979-84, skulpturlinja 1985-85.

«John Olsen er billedhugger, maler, tegner, grafiker og fotograf. Men også jæger, samler og amatørornitolog. De sidsnævnte akviteter er af afgørende betydning for hans billedkunst. Som en forsker samler og framlægger han sine fund stammende fra objekter i naturen, ligesom han bearbejder sine sanseindtryk og udtrykker disse i sine billeder og skulpturer. Island og Færøerne er lande som han ofte har besøgt, og det nordiske islæt hos ham er
markant. (Kunstavisen 2005)

Litt om kva han sjølv seier om kunsten sin:
Iagttagelsesens kunst Det har alltid været menneskets udgangspunkt at iagttage. En god iagttager kan tegne og gøre erfaringer gennem øjet. Det man tegner husker man, og synssansen har altid, som i al billedkunst, været igangsættende. Øjet er kærligt sansende. At se og erkende gennem det sete, er at elske med øjnene. Kernen i min kunst er naturen, naturens gang og det skæbnefællesskab, som mennesket har med naturen. Jeg prøver at forene den kraft, jeg iagttager i naturen med skaberkraften. Kunsten er desforuden præget af lideskabelig og eksistensiel inderlighed, og livsbekræftende frodighed blander sig med erkendelse af sammenhængen mellem vækst og forfald, og dermed al tings begyndelse og ende. (John Olsen: Fra sved til svale 2003)

Meir informasjon finn du her.


Sommarutstillinga er tilbake til neste år, i 2006. Inntil vidare kan du sjå på noko av det vi hadde å by på i 2005.


For meir informasjon om Sommarutstillinga og Seljord generelt, ver grei å ringe turistinformasjonen på telefon 35 06 59 88 eller send ein epost på info@seljordportalen.no

Du kan òg ringe oss på telefon:
35 05 03 55 og spørje etter Borgny Tøfte

Takk til Agdernett for internetthotell.

Takk til kunstnarane for tillatelse til å vise bilete av kunstverka deira på heimesida vår! Spørsmål rettast til Seljord kunstforening