Tilbake til hovudsida Kunstnarane Trykk her for meir informasjon om korleis du kan kontakte oss!
Hovudside | Kunstnarane | Program | Seljord

Gå tilbake til hovudsida Velkomsthelsing frå Borgny Tøfte Go to the English part of this website Les nærare presentasjon av kvar kunstnar Les meir om Sjøormen i Seljordsvatnet og om Sjøormsenteret i Seljord Kulturprogrammet i samband med Sommarutstillinga 2005 Les meir om Seljord

Sjøormen i mytologi og vitskap


Skrive av: Seljord Kunstforening
Sist oppdatert: 19. jan 2005


Sjøormen er ikkje berre eit Seljordsfenomen - soger om dette merkelege dyret går langt tilbake i historia, både i saltvatn og ferskvatn. Dette har utstillinga freista å få med ved å ta til omtrent ved byrjinga av vår eiga tidsreikning, og så gå framover i historia. Som ein vil sjå spelar Noreg ei sentral rolle i soga om Sjøormen. Men Seljord og Seljordsvatnet er ikkje gløymde. Utstillinga viser for fyrste gong ein tredimensjonal modell av terrenget under overflata av Seljordsvatnet, så om du ikkje veit korleis landskapet ser ut under yta, kan du få veta det nå. Det vert óg høve til å skaffe seg godt og gamalt middel mot sjøorm, dersom ein er ille plaga av dette vesenet. Seljord Kunstforening har laga eit lite oppgåvehefte for born og eit lite teksthefte om sjøormen som er til sals i utstillinga. Vi vonar at utstillinga vil gje ei oppleving som kan stimulere både fantasi og kunnskapstrong.

PF

For meir informasjon, kontakt Turistinformasjonen i Seljord på telefon 35 06 59 88 eller info@seljordportalen.no

Sommarutstillinga er tilbake til neste år, i 2006. Inntil vidare kan du sjå på noko av det vi hadde å by på i 2005.


For meir informasjon om Sommarutstillinga og Seljord generelt, ver grei å ringe turistinformasjonen på telefon 35 06 59 88 eller send ein epost på info@seljordportalen.no

Du kan òg ringe oss på telefon:
35 05 03 55 og spørje etter Borgny Tøfte

Takk til Agdernett for internetthotell.

Takk til kunstnarane for tillatelse til å vise bilete av kunstverka deira på heimesida vår! Spørsmål rettast til Seljord kunstforening